Drömmar av silver…

”Tiden står stilla. Fjärran från vardag blir dröm till verklighet, svunna tider möter nutid. Skönheten är påtaglig och tanken svävar fritt – högt upp, långt bort.
Ett genuint hantverk som andas harmoni, kärlek och längtan bereder väg för vila i samklang med den norrländska naturen.
Strukturen minner om tidevarv som flytt, formad av skälvande sommardagar och karga vinternätter.
Luften är klar, det Oändliga ligger framför dig. Stillheten är Din. Drömmen är Din.”

- Tina Stenberg